+Uniscaff-C® Cup-Lock İskele

Uniscaff-C® Cup-lock fincanlı kalıp iskele sistemi, fincanlı cephe iskelesi veya fincanlı cup-lock kalıp iskelesi olarak kullanılır. Dikey ve yatay elemanlardan oluşur. Bağlantı noktaları alt tas, üst tas ve badem’ den oluşur. Zemini teraziye almak için alt ayar milleri, döşeme ve kiriş altı kalıbını teraziye almak için ise “4 _dört_ yollu” ve “U” başlıklı üst ayar milleri kullanılır. Dikey elemanlar standart olarak 48*3,0 mm, yatay elemanlar ise 48*2,5 mm TSE Belgeli, mekanik testlere tabi tutulmuş, standart borulardan üretilir. Mühendislerimizce kullanım amacına göre hesapları yapılarak çözümlenir ve ÖZLER tarafından projelendirilir. Üretimlerimizde otomatik gazaltı kaynak makineleri kullanılır. Sistem galvaniz kaplı veya 2 kat rapid boyalıdır.

Teknik Dökümanlar

Cup-Lock (Fincanlı) İskele Sistemi