iskele kurum söküm-4y

Güvenlikli İskele Kurum Söküm

Güvenlikli iskele kurum söküm ekibimizin tamamı sertifikalı ve konularında tecrübelidir.

Teknik ekibimizin hesaplamalarını yaparak yerleşim planını hazırladığı kurulum detayları sahada şefin kontrolünde uygulanarak iskele kurulumu tamamlanır. İnşaat mühendislerimizden birisinin onayından sonra teslim tutanağı ile iskele tarafınıza teslim edilir.