TeknikOfisimiz (4)y

Proje Çözümü

İskele ve Kalıp teklif ve uygulama projelerinin çizilmesi, sistemin sirkülasyon sayısının belirlenmesi, iskele ve kalıp yük taşıma kapasitelerinin kontrolü, konusunda uzman teknik personelimiz tarafından CAD ortamında özel yazılım destekleri ile yapılmaktadır.

Projelendirme nasıl çalışıyor? Sizden gelen projeler proje müdürümüzün incelemesinden sonra sizinle görüşmeler yapılır. İnşaat süresi, kalıp sirkülasyon hızları vs. tespit edilir. Proje müdürümüz projeyi çözümlemesi için proje sorumlusu arkadaşlarımızdan birine verir. Proje sorumlusu arkadaşımız aldığı bilgiler ışığında hesaplamalarını yapar, en uygun sistemi tercih eder ve çözümleyerek proje müdürüne teslim eder. Proje müdürümüz diğer proje sorumlusu arkadaşlar ile bu projeyi görüşmek ve değerlendirmek için teknik ofisi toplantıya çağırır. Projeyi çözen arkadaşımız bir sunum yapar. Diğer proje sorumlusu arkadaşlarımızın da kontrolünden geçtikten sonra proje teklif haline getirilir ve size sunulur. 

Proje çözümü safhasında teknik ofisimiz varsa mevcut iskele ve kalıp stoklarınızı yeni projenize dahil ederek ilave iskele ve kalıp ihtiyacınızı asgari düzeyi indirir.